3 Rib 3สันลอน
     แผ่นเมทัลชีทรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่มีลอนขนาดใหญ่ แผ่นมีขนาดความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับไม่ต่ํากว่า 760 มม. มี 3 สันลอน ความสูงลอน 36 มม. ออกแบบมาให้คล้ายลอนคลิปล็อคเพื่อช่วยในการรับปริมาณน้ําฝนได้มากขึ้น และป้องกันการไหลเข้าข้างลอนเหมาะ สําหรับหลังคาขนาดใหญ่ โกดัง โรงงาน ผนังอาคาร สามารถติดฉนวนกันความร้อน พียูโฟม หนา 25 มม. และ หนา 50 มม. ได้ และยังติดหมวกปิด สันลอนบนแผ่นเมทัลชีท ช่วยปกปิดหัวสกรู เพื่อเพิ่มความสวยงาม และป้องกันน้ํารั่วซึมจากรูหัวสกรู ให้กับหลังคาเมทัลชีทได้อีกด้วย

                                          จุดเด่นของหลังคา 3 สันลอน
เหมาะสําหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน
“สันลอนสูง 351 มม. ความกว้างใช้งาน 760 มม. (76ซม.) ระบบติดตั้งเป็นแบบยิงสกรู (Bolt Type)
“Facing เฉพาะที่เป็น Metal Sheet เป็นรุ่นพิเศษชนิดมีปีก ทําหน้าที่เป็นปีกประกบข้างแผ่น ช่วยให้รอยต่อข้างแผ่นดูเรียบร้อย สวยงาม ไม่มีร่องตามแนวประกบแผ่น
•สามารถต่อแผ่นได้โดยที่รอยต่อแผ่นดูสวยงามและแนบสนิท ระยะซ้อนแผ่นเหมือนแผ่น Metel Sheet ทั่วไป
•เป็นลอนหลังคาที่เหมาะสําหรับติดตั้งหลังคาโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
“สามารถทําเป็นแซนวิชได้ แต่แนะนําให้มีความหนา 0.40 มม. ขึ้นไป